kerem onder

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“Kral, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım”, dedi. Onunla konuşunca dedi ki:
“Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.” (Yusuf 54)

* Çünkü kralların adeti, nefis ve güzel şeylerin sadece kendilerinde bulunmasını istemektir. Binâenaleyh, kral da Yûsuf’un, o zamanın tek insanı ve eşi bulunmaz bir kimse olduğunu anlayınca, onun sadece kendisine has olmasını istemiştir.

Rivayet edildiğine göre hükümdar, Yûsuf’a “Ehlim ve benimle birlikte yemek yemen hariç, senin benim her şeyime ortak olmanı arzu ediyorum” demiş; bunun üzerine de Yûsuf (a.s.): “Sen, benim seninle beraber yemek yememi istemez misin? Zira ben, Yûsuf İbn Yakûb İbn İshâk ez-Zebîh İbn İbrahim el-Halit im (a.s.)” demiştir.

Daha sonra Cenâb-ı Hak “Onunla konuşunca da” buyurmuştur. Bu hususta iki görüş bulunmaktadır:
a) Bu, “Kral, Yûsuf ile konuşunca” demektir. Ulemâ şöyle demiştir: “Zira, kralların meclisinde, hiç kimsenin ilk önce söze başlaması doğru olmaz. Söze önce başlayan, daima kraldır.”

b) Bu, “Yûsuf kral ile konuşunca” demektir. Şu rivayet edilmiştir: “Yûsuf (a.s.) kralın yanına vardığında otuz yaşında idi. Melik onu, genç bir delikanlı olarak görünce. sakiye, “Bütün sihirbaz ve kâhinlerin bilemediği rüyanın tevilini bilen bu mudur?

Bunun üzerine saki, “Evet!” dedi. Bunun üzerine de malik Yûsuf’a yönelerek: “Ben rüyanın tevîlini bizzat senin ağzından şifahî olarak duymak istiyorum” dedi. Yûsuf (a.s.) da o cevâbı şifahi olarak bir kez daha tekrarladı ve meliğin kalbi de, o rüyanın tabirinin doğruluğuna şehâdet etti. İşte o esnada Yûsuf’a “Sen bugünden itibaren bizim nezdimizde mühim bir mevki sahibisin” demiştir.

* Krala Züleyha ismini vermiyor. Kadınları sorgulasın diyor Yusun nebi

* Hz Aişe Annemize atılan zina iftirasını bizzat Allah c.c. tarafından 18 ayet göndererek temize çıkarmıştır.

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.