kerem onder

ATEİSTLER VE MEALCİLER, ESKİ İNSANLARIN UZUN YAŞAMADIĞINI İDDİA EDİYORLAR, NE DERSİNİZ?

Soru: Selamun aleyküm. Hocam ateistlerle mücadelede size bir fikir danışmak istiyorum. Hocam ateistler eski insanların ömrünün ortalama 20 sene olduğunu söylüyor. Ve bunu sözde bilimsel bilgi olarak sunuyor. Efendimizden önceki peygamberlerin uzun yaşamalarını nasıl açıklarız bunlara? Mealistler bu ayetleri de tahrif ve tevil etme uğraşinda, Ehli Sünnet alimlerinin buna cevabı nedir? Selametle.

Cevap: Ve aleyküm selam

Biz müslümanlar, inanışlarımızı teorilere ve hipotezlere göre değil, Allah ve Peygamberlerinden öğrendiğimiz açık delillere göre belirleriz.

Ateistlerin Kur’an’a inanmaması normaldir. Allah’a değil, hevalarına tapma yolunu, yani kolayı tercih etmişlerdir.

Mealciler ise, hem Kur’an’a inandıklarını söylüyor ve hem de Allah’ın kudretini delillendiren onlarca mucize ayetini inkar edebiliyorlar!
İşte asıl şaşılması gereken nokta burasıdır…

Konu hakkındaki ayet ve hadislere baktığımızda, ilk insanların yaşının bizden çok daha fazla olduğunu görüyoruz.

Mesela, Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Nuh (aleyhisselam)’ın yaşıyla ilgili olarak şöyle denilir:

“Andolsun ki. biz, Nuh’u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O’nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.” (Ankebut 14-15)

Şimdi ben, önümde bu kadar açık ve net bir ayet varken, uyduruk hipotezlerle Allah’ı ve Resulünü yalanlayan Ateistlere mi inanayım?;

Aklına uymayan ayetleri te’vil ve tahrif eden Mealistlere mi inanayım?;

Yoksa, “Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!” buyuran yerlerin ve göklerin yaratıcısına mı inanayım?! (Bakara 147)

Bunun hikmetlerinden birini söylemek gerekirse;

Başlangıçta, yeryüzündeki insan sayısı az olduğu için, Allah tarafından ömürleri uzun kılınmıştı.

Sonraları, dünya nüfusu çok arttırıldığı için ömür miktarları kısaltıldı. (En doğrusunu Allah bilir)

kerem önder fetvalar

Şu Konuları da İncelemek İster misiniz?

      fblogo    
Kategori: FETVALAR
Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,