kerem onder

Ateistlerin ölüm tanrısı: Zaman

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

 

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

“Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.”

“Hayattan Önce Ölüm:

* İmdi eğer; “Dünyada hayat, ölümden öncedir. Binâenaleyh, Kıyameti inkâr edenlerin, “yaşarız ve ölürüz” demeleri gerekirdi. O halde, ayette ölümün, hayattan önce zikredilmesinin sebebi nedir?” diye sorulacak olursa, biz deriz ki, bu hususta şu izahlar yapılabilir:

a) (Onlar), “Biz ölürüz” cümlesiyle, “kendilerini, babalarının sülblerinde ve annelerinin rahimlerinde (önceden) bir nutfe oluşlarını”; “biz yaşarız” demekle de, bundan sonra dünyadaki yaşayışı kastetmişlerdir..
b) “Biz ölürüz. Evlâtlarımızın geride kalmaları vasıtasıyla da yaşarız.”
c) Bu, “Bazımız ölür, bazımız yaşar..” anlamındadır.
d) Bu, burada, bu konuyu yazarken hatırıma gelen husus olup şöyledir: “Allah Teâlâ burada, önce hayattan bahsederek, “Bu (hayat), dünya hayatımızdan başka bir şey değildir” demiş, daha sonra da, “ölüyoruz, yaşıyoruz” buyurmuştur. “Bu hayatın, kendisine ölümün arız olup ölümle neticelenen kısmı vardır ki, bu ölüp gidenler için vaki olan hâdisedir. Kendisine ölümün arız olmadığı hayat da vardır ki, bu da henüz ölmemiş olan diriler hakkındaki hayattır.” demektir.

Dehriyye İddiası:
Mekke müşriklerini, hür irâde sahibi, fail bir ilahı inkâr etme hususundaki şüphelerine gelince, bu da onların, “Bizi, o sürekli zamandan başkası helak etmez,.” şeklindeki sözlerinden anlaşılan husustur ki, bu da, “Şahısların üremesi, tabiatların kaynaşmasını gerektiren feleklerin hareketi sebebiyle olur. Binâenaleyh bu kaynaşma, hususî bir biçimde tahakkuk ettiğinde hayat başka bir tarzda tahakkuk ettiğinde İse ölüm hadisesi tahakkuk eder. Binâenaleyh, hayatı ve öiümü gerektiren, tabiatların tesiri ve feleklerin hareketleridir. Bu konuda, hür ve irâde sahibi bir failin bulunduğunu kabule hacet yoktur” demektir. Bu demektir ki bu grup, hem ilâhı, hem de öldükten sonra dirilmeyi ve Kıyameti inkâr etmişlerdir.” Fahreddini Razi / Tefsir

 

 

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.