kerem onder

Cennette neden içki içeceğiz?

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” (İnsan 21)

* Sarhoş edici içkini çoğu nasılsa azıda Haramdır.

* Cennetteki nimetleri sırf keyif için yiyeceğiz.

* Ebû Katade şöyle der: “Cennetlikler yer-içerler. Bu yeme-içmenin en sonunda da onlara bu şarab sunulur. Dolayısıyla onlar bunu içerler. Bununla içleri temizlenir ve derilerindeki gözeneklerden, tıpkı misk gibi bir koku fışkırır.” Bu iki izaha göre, buradaki “tahûr”, mutahhir, yani “temizleyen” manasına olmuş olur. Çünkü bu şarab onların içlerini, kötü huylardan ve insana sıkıntı veren şeylerden temizler.

* Biraz önce demiştik ki, “onlara yiyecekleri içecekleri sunulup, onlar bunları bitirince, kendilerine bu tertemiz şarab getirilir. Onlar da bunu içerler ve bu, onların içlerini temizleyip, derilerinin gözeneklerinden, misk gibi kokular fışkırtır.” Binâenaleyh bu, bu şarabın, diğer cennet şarablarından başka olduğunu gösterir.

 

 

      fblogo