kerem onder

Evreni yaratmadan önce Allah ne yapıyordu?

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

* Kur’an’da firavun

* Pis bir spermden geldin! Neyinle övünüyorsun?

* Allah’tan fazla övülmeyi seven kimse yoktur

* Kainatı yaratmadan önce Allah ne yapıyordu? Mahlukatın yaratılış sırası

* Türkiyedeki münafık cemaat; FETÖ

* İngiltere Ordusu, 3 tanrı inancını dünyaya yaymak ve daha çok ümmet soykırımı yapabilmek için Müslüman asker alımına başladığını bir reklam filmiyle duyurdu!
Ülkemizdeki Mealcilerden, Vehhabi Seleficilerden ve Fetö’cülerden birçok katılımın olması bekleniyor…

* Haşrin olabileceğine dair İkinci delil, ilk yaratma ile, yeniden yaratma hususunda yapılan istidlal olup, bu da Cenab-ı Hakk’ın, “O, dökülen meniden bir damla su değil miydi?” (Kıyamet 36) ayetidir.

* Bu ayetle ilgili olarak iki mesele vardır:

Birinci Mesele

Nutfe, “az su” demek olup, çoğulu “nutâf” ve nutef şeklinde gelir. Buna göre Cenâb-ı Hak, “O, babanın sulbünde, anasının sinesinde, azıcık bir su değil miydi?” demiştir. Ayetteki tabirinin manası ise, “anasının rahmine dökülen bir sudan” şeklinde olup, biz bu hususta ilgili açıklamayı, Necm, 46 ve Vakıa, 58 ayetlerinin tefsirinde yapmıştık. Buna göre şayet, “Ayette, meni kelimesinden sonra bir de “akıtılan, dökülen.” fiilinin getirilmesinin hikmeti nedir?” denilirse, biz deriz ki, böyle denilmesindeki hikmet, o kimsenin halinin önemsizliğine bir işarettir. Buna göre, adeta, “O, necasetin çıkış mahalli demek olan bir kanaldan sudur eden bir meniden yaratılmıştır. Hal böyle olunca, bu gibi şeylerin, Allah’a taattan yüz çevirmesi, bu hususta büyüklenmesi uygun düşmez” denilmek istenmiştir. Ne var ki Allah, bu manaya böyle bir rumuzla îma etmiştir ki, bu tıpkı, def-i hacette bulunmaları kastedilerek, Hz. İsa (a.s) ve Hz. Meryem hakkında, “Onlar yemek yiyorlardı.” (Maide, 75) denilmesi gibidir.” Fahreddini Razi, Tefsir

 

 

      fblogo    

Yorum Yapmak Kapalı.