kerem onder

İslam’ın şartı neden 5?

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.”
(Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

Namaz kılmayan adam, Allah’a meydan okuyan adamdır

Hristiyanlar, İsa Allah’ın oğludur dedikleri için neredeyse gökler çatlayacaktı

İslam’ın 5 şartı

Kelime-i şehadet getirirken ilk önce “abduhu”, sonra “rasuluhu” denir Muhammed aleyhisselam için. Bunun sebebi şudur; Hristiyanlar “İsa Allah’ın oğludur” dediler. Ümmet-i Muhammed’de bu olmasın diye ilk önce Muhammed aleyhisselam’ın bir kul olduğuna şahitlik edilir.

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.