kerem onder

Kabir azabı var mı?

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

* Hocamızın, 2012 yılında yaptığı bir sohbetindeki ses kaydı.

KABİR AZABI VAR MI?

Soru: Muhterem hocam, mealci dediğimiz bir arkadaş Kur’an’da kabir azabı olmadığını bunun uydurma olduğunu söyledi. Konu hakkında deliller mevcut mudur? Varsa ulaştıracağım kurtuluşuna vesile olabileceğimi düşünüyorum.

Cevap: Kabir azabının varlığını reddeden kişinin hangi ayetleri ve hadisleri inkar etmiş olduğuna bir bakalım:

Allah Teala, Firavun’un kavminden bahsettiği ayetlerinde şöyle buyurur;

“Allah o mümini, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun’un adamlarını ise, o kötü azab kuşattı. Onlar, sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir).” (Mümin 45-46)

Yani onlar sabah ve akşam kabirlerinde azaba uğrarlar. Buradaki “nar”dan maksad kabir ateşidir, cehennem ateşi değil. İkinci ayette gelen şu ifade bunun delilidir: “Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir)” buradan anlaşılıyor ki, kıyamet henüz kopmamıştır. Bu durumda, nasıl Cenab-ı Hakk onların ateşe atılmalarını ve onlara azab edildiğini haber verir?
Hiç şüphesiz burada bahsedilen kabir azabıdır, Cehennem azabı değil, bu ateş, ahiretteki ateşten önceki bir ateştir.

Hafız İbn Kesir diyor ki: “Bu ayet-i Kerime, Ehl-i Sünnetin kabirde berzah azabının olacağına dair delil olarak kabul ettiği en önemli dayanaklardan biridir.” Bu ayetteki ifadeden, dünya var olduğu sürece sabah ve akşam bu azabın devam edeceği anlaşılmaktadır. (İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’an’i’l-Azîm, III, 244.)

Kabir azabını delillendiren bir diğer ayet te şudur;

“(Ahirette ki) en büyük azaptan önce, onlara mutlaka (dünyada) en yakın azaptan tattıracağız; olur ki dönerler.” (Secde 21)

Bu ayette geçen ‘yakın azap’tan kasıtta, kabir azabıdır, çünkü; ahiret azabı henüz gelmemiştir ancak kıyamet günü gelecektir.

 

 

      fblogo