Kur'an mahluk mudur? – Mu'tezile ve mihne dönemi Kerem Önder'in Yazılarının, Şiirlerinin, Reddiyelerinin ve Sohbetlerinin Paylaşılacağı Resmi Sitesidir.
kerem onder

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

* Ahmed bin Hanbel’e nasihat veren sarhoş…

En zayıf müslüman sarhoştur, Amam Allah kalbine hidayeti verdiği anda cihada ölmeye gidiyor.
Allah c.c. bu dini en zayıf müslümanlarla da kuvvetlendirir, bazen de en büyük kafirle de kuvvetlendirir.

* 15 yıl süren bir Mihne dönemi ve alimelrin kırbaçlanması.

* “Kafirler, harıl harıl çalışıyor;
Müslümanlar, horul horul uyuyor!” Timurtaş Uçar Hoca (rahmetullahi aleyh)

 

 

      fblogo