kerem onder

Şia, Hz. Ali ile savaşanların tamamı kafirdir diyor!

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.” (Enfal 25)

“Hasan el-Basri’den bu ayetin, özellikle Cemel Savaşı’nda, Hz. Ali, Ammar, Talha ve Zübeyr’in içine düştükleri durumu ifade için indiğini söylemiştir. Nitekim Zübeyr de: “Bu ayet, bizim hakkımızda indi. Biz onu, uzun zaman okuduk; ama o fitnenin içine düşecek olan kimselerin bizler olduğunu göremedik. Bir de ne görelim, bununla kastedilenler, bizlermişiz. ” demiştir. Süddî’den de: Bu ayetin, Bedlr’e iştirak edip de Cemel’de savaşan kimseler hakkında nazil olduğunu söylediği rivayet edilmiştir.

Rivayet edildiğine göre bir gün, Zübeyr, Hz. Peygamber (s.a.s)’le gece sohbet ediyordu. Derken, Hz. Ali (r.a) de çıkageldi. Hz. Ali’yi Zübeyr gülerek karşılayınca, Hz. Peygamber (s.a.s), “Ali’yi ne kadar seversin?” dedi.. Bunun üzerine Zübeyr, “Ey Allah’ın Resulü, onu, tıpkı çocuğumu sevdiğim gibi, belki de daha fazla severim ” dediğinde Hz. Peygamber (s.a.s), “Sen onunla savaşmaya gittiğin zaman nasıl olacak ya!?” dedi.

Daha sonra Cenâb-ı Hak, “Hem bilin ki, Allah şüphesiz azabı çetin olandır” buyurmuştur. Bu tabir ile de, Allah’ın ikâbından sakınmak için, müstakim olmanın gerekliliğine teşvik murad edilmiştir.

Buna göre şayet, “Bu ayetten çıkan netice şudur: Allah Teâlâ, geldiğinde, günahkâr olanı da olmayanı da kapsayacak olan bir azaptan, bir fitneden insanları sakındırıp korkutuyor. Binâenaleyh, Rahîm ve Hakîm olanın rahmetine, bu fitne ve azabı, günahkâr ve suçlu olmayan kimselere de ulaştırması nasıl uygun düşer?” denilirse biz deriz ki:

Allah Teâlâ bazan, doğrudan doğruya olarak, kulunun başına ölümü, fakirliği, körlüğü ve kötürümlüğü v.b. getirebiliyor. Bu, ya, Cenâb-ı Hakk’ın yegâne Mâlik olması sebebiyle, O’ndan sâdır olması pek uygun olan bir fiildir; veyahut da, Allah Teâiâ’nın, bu işin bir tür iyiliği ihtiva ettiğini bilmesi sebebiyle sâdır olmuştur. Bu hususta, iki mezhebin de farklı farklı görüşleri bulunmaktadır. Binâenaleyh, bu iki seöeöın birisinden dolayı bu caiz olunca, işte burada da caiz olur. Allah en iyi bilendir.” Fahreddini Razi

* Şia, Hz Ali ile savasşanların tamamı kafirdir, diyor ve Müslümana kafir dediği için küfre girme tehlikesiyle başbaşa kalıyor.

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.