kerem onder

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“Allahı Bulmak… Asıl Mesele
Bil ki Allah Teâlâ, onların, zenginin fakire tercih edilmesi gerektiği fikrine binâen, ileri
sürdükleri o şüphelerine bir üçüncü şeyle de cevap vermiştir ki, o da şudur: Allah Teâlâ,
dünya menfaatlerinin ve lezzetlerinin, kendisi katında önemsiz ve değersiz olduklarını beyan
etmiş ve bunların değersizliğini, Eğer, (bütün) insanlar, (küfre imrenecek) bir tek ümmet
haline gelmeyecek olsaydı… diye beyan etmiştir ki bu;
Şayet insanlar, kâfir kimseyi bol rızık ve refah içinde gördüklerinde, küfre arzu
duymayacak olsalardı, hiç şüphesiz nimetlenmeyi sağlayan pek çok şeyi onlara verirdim.
Bu nimetler de:
a) Onların evlerinin tavanlarının gümüşten olması,
b) Üzerine basıp çıktıkları merdivenlerin gümüşten olması,
c) Evlerinin kapılarının ve üzerine yaslanıp oturdukları divanlarının da gümüşten olması.’
demektir.” Razi
● Arabasında aslan besleyen arap şeyhleri, Isa’nın tablosuna (!) 450 milyon dolar veren
arap şeyhi! Vallahi bunun hesabını vereceksiniz!
● Nasıl zengin olabilirim
● Zengin olma duası
● Sen Allah’ın dini ile alay edersen, Allah seni daha dünyada rezil eder

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.