kerem onder

Vergi, devletin hakkı; Zekat, Allah’ın hakkıdır…

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“O size mükâfatınızı verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.” (Muhammed 36)

Mal İsteme

Ayetteki “O, sizden mallarınızın (tamamını da) istemez” ifadesiyle ilgili olarak şu manalar verilebilir:

a) Cihad için, mutlaka intakta bulunmak gerekir. Binâenaleyh eğer birisi “Ben malımı vermem” diyecek olsa, ona, “Allah sizden zekât ve ganimet gibi belli yerlerde kullanacağınız mallarınız ile ihtiyaçlarınız için lazım olan mallarınızı istemiyor” denilir.

b) Mallar zaten Allah’ındır ve sizde bir emanettir. Allah sizden onları geri istemiş, yahut da onları cihad yönünde sarfetmeniz için müsaade ve yetki vermiştir. Binâenaleyh O’nun mallan hususunda cimrilik etmeyin. Allah Teâlâ, bu hususa, “Size ne oluyor da Allah yolunda infâk etmiyorsunuz. Halbuki göklerin ve yerin mirası (mülkiyeti) Allah’ındır”(Hadid, 10) yani herşey Allah’ındır” buyurarak işaret etmiştir.

c) Allah sizin mallarınızın hepsini değil, ancak mallarınızın az bir kısmını, yani kırkta birini istiyor. Bu İse, gerçekten pek azdır. Çünkü onda bir zaten en küçük parçadır. Bundan daha küçük olup, Özel adı olan bir parça yoktur. Onbirde birden, yüzde bire kadar olan cüzler de, kendilerine fayda kıymet verilmediği için (Arapça’da) müstakil bir isimleri yoktur, öte yandan, Allah Teâlâ bunu, anaparada farz kılmamış, aksine, her ne kadar anaparada böyle ise de, bu mana kârda daha açık olduğu için bunu, kendisinin bir lutfu ve bağışı olan kârda vacip kılmıştır. Mal da, ticaret için harcanan harcanmayan diye iki kısma ayrılıp, ticaret için harcanan (kullanılan) kısmı, bu iki kısımdan biri olup, ticaret de, kazanç getirmeye ve getirmemeye ihtimalli olunca, bu kısım iki kısma ayrılmış ve böylece, zekât kazancın, dörtte biri nispetinde olmuş da, Cenab-ı Hak, kazanç olan kısmın dörtte birinde bunu vâcib (farz) kılmıştır ki bundaki zekât miktarı da onda birdir. Binaenaleyh bu, ondabirin dörtte biri olur. İşte farz olan budur. Allah Teâlâ’nın böylece, sizin mallarınızın hepsini veya çoğunu istemediği anlaşılır.” Razi

* Devlete verdiğin vergiden zekat düşer mi? Hayır o devletin hakkıdır Zekat Kulların hakkdır…

* Ya 40’ta 20 isteseydi zekatı? Hayır diyebilir misin?

 

 

      fblogo    
Kategori: SOHBETLER
Etiketler: ,

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.