kerem onder

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

“Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik:
“Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır” (Lokman 14)

* İmdi, bir kimse, “Allah, insana ana-babasını tavsiye etmiş, fakat, bu tavsiyenin sebebini ise, anne için zikretmiştir” derse, buna şöyle cevap verilir: Burada, özellikle anne zikredilmiştir. Ama, annede olan şey, babada da vardır. Çünkü, baba da çocuğunu yıllarca sulbünde taşımış ve onu, kazancıyla büyütüp beslemiştir. O halde bu, daha beliğdir.
Cenâb-ı Hak, “Bana, ana-babana şükret…”diye buyurmuştur. Cenâb-ı hak, kendi lütfu ile, kendisinden südur” eden şeyleri şeklen ana-baba için de kabul edince, -çünkü, çocuğun var olması, hakikatte Allah’dan ama şeklen, ana-babadandır- şükretmeyi de, kendisiyle onlar arasında taksim ederek, “Bana, ana-babana şükret” diye” buyurmuş, sonra da aradaki farkı belirterek, “Dönüşün ancak banadır” buyurmuş; ki bu, “Ana-babanın çocuğuna olan nimeti, dünyaya mahsustur. Benim nimetim ise, hem dünya, hem de ahirette söz konusudur. Çünkü dönüş ancak banadır; bana” demektir. Yahut şöyle diyebiliriz: Cenâb-ı Hak, insanoğluna, hem kendisine, hem de ana-babasına teşekkür etmeyi emredince “bana döndüğünüzde mükâfatınız bana aittir” demiştir. “ Fahreddini Razi

* (Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace]

* Numan bin Beşir (ra) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:Kişinin Allah’ın kendisine verdiği nimeti dile getirmesi şükürdür. Bunu yapmaması ise nankörlüktür. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez, insanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. Cemaat bereket, ayrılık ise azaptır.Camiussağir

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.