kerem onder

Hristiyanlar ve Yahudilerle arkadaş olunabilir mi?

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

* Kafirlerle arkadaş olunur mu?

* Kafirlere sır söylemek

* “Bundan murad, kâfirlerin bütün nevileridir. Bunun delili de, Cenâb-ı Hakk’ın, “Kendinizden başkasını” buyurmasıdır. Böylece Cenâb-ı Hak, mü’minleri, mü’minlerden başkasını sırdaş edinmekten men etmiştir. Buna göre bu, bütün kâfirlerden nehyetmek olmuş ve Cenâb-ı Hak, “Ey İman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin” (MümteNne, i) buyurmuştur. Bu hususu şu rivayet de tekid etmektedir: Ömer İbnu’l-Hattab (r.a)’a şöyle denilmiştir: “Burada, hıfz bakımından kendisinden daha kuvvetli ve daha güzel yazı yazan bir kimse bilinmeyen Hîre’li bir Hristiyan bulunmaktadır. Eğer münâsib bulursan, biz onu kendimize kâtib edineceğiz.” Hz. Ömer bunu kabul etmeyerek, “Bu durumda sen, mü’minlerden başkasını sırdaş edinmiş olursun” dedi ve bu âyeti, müslümanlardan başkalarını dost edinmekten nehyetmeye bir delil kabul etti.

İslâm’dan önce Medine’de Araplar’la yahudiler arasında dostluk anlaşmaları vardı. Müminler İslâm’dan sonra da yahudilerle bu dostluğu devam ettirmek istediler. Fakat yahudiler ve münafıklar görünüşte dost gibi davransalar da her fırsatta müminlerin aleyhine çaba harcıyorlar, özellikle Hz. Peygamber’in askerî planları hakkında müslüman dostlarından edindikleri bilgileri müşriklere ulaştırıyorlardı. Bu sebeple yüce Allah kâfirlerle münafıklara karşı müminleri uyararak onlardan sırlarını söyleyecek kadar samimi dostlar edinmemelerini, onlara karşı ihtiyatlı davranmalarını, gerçekte düşman oldukları halde dost görünenlere sırlarını açmamalarını emretti. (Şevkânî, I, 41)

* Yahudi ve Hristiyanlara karşı bizi bağlayan şeyler var. Onlar bizim Peygamberimize hakaret edebiliyor! Ama biz onların Peygamberlerine hakaret edemiyoruz. Küfür oluyor! Tahrif olmamış dinin en açık delili budur.

* Peygambere hakaret etmek elfaz-ı küfürdür

 

 

      fblogo    

Yorum Yapmak Kapalı.