Düşünmek, Namaz Kılmaktan Üstündür!

Düşünmek, Namaz Kılmaktan Üstündür!

Düşünmek, Namaz Kılmaktan Üstündür!

"Hazreti Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem),

"Bir saatlik tefekkür, altmış senelik ibadetten daha hayırlıdır" buyurmuştur.

Tefekkürün böyle üstün görülmesinin iki sebebi vardır:

a) Tefekkür, seni Allah'a ulaştırır.

Halbuki ibadet, seni Allah'ın mükafatına ulaştırır.

Allah'a ulaştıran şey ise, Allah'dan başka şeye ulaştırandan daha hayırlıdır.

b) Tefekkür, kalbe ait bir iştir; taat ise uzuvların işidir.

Kalp, azalardan daha kıymetlidir.

Buna göre kalbin ameli, azaların amelinden daha şereflidir.

Bu izahımızı, Cenabı Allah'ın, "Beni zikretmek (anmak, düşünmek) için namaz kıl" ayeti de te'kid eder. (Taha 14)

Allah, bu ayette namazın, kalbin zikrinin vesilesi olduğunu bildirmiştir. Gaye ise vesileden daha kıymetlidir.

Bu sebeble bu, ilmin daha kıymetli olduğunu gösterir."

Fahreddin Razi, Tefsir