GAVS, KUTUP VE EBDALLAR KAİNATTA TASARRUF SAHİBİ MİDİR?

GAVS, KUTUP VE EBDALLAR KAİNATTA TASARRUF SAHİBİ MİDİR?

GAVS, KUTUP VE EBDALLAR KAİNATTA TASARRUF SAHİBİ MİDİR?

Soru: Hocam selamün aleyküm. Gavs, kutup ve ebdallar gibi velilerin kainatta tasarruf sahibi olduklarına inanmak zorunda mıyız?

Cevap: Ve aleyküm selam

Gavs, kutup, ebdallar, veliler her dönemde vardır ve kıyamete kadar da bu ümmete hizmet edeceklerdir.

Aklen, Allah Teala’nın bazı tabii olayların tasarrufunu bazı meleklerine vermesi gibi, bazı sevdiği kullarına kısmen bazı tasarruflar vermesine inanmak mümkündür.
Zira dinimizde, insan melekten üstündür.
 
Ancak; “dünyadaki bazı olayların tasarrufu bunların elindedir”, “mevsimlerin hareketi gavsa verilmiştir”, “yağmurlar Kutuba verilmiştir” türünden sözlerin nakli bir delili yoktur.
 
Ne Kur’an, ne sünnet ve ne de sahabeden bu konuda bize gelen sarih bir nakil yoktur.
 
Dolayısıyla, hakkında nas olmaması sebebiyle bu bilgiler, inanılması zorunlu olan iman maddelerinden değildir.
 
Bu gibi sadıkların, alemde bir tasarruf sahibi olduklarına inanmayanlar kafir olmaz, ehli sünnetten de çıkmaz.
 
Ancak velileri ve kerametin hak olduğunu inkar eden kişiler, konu hakkındaki açık ayet ve hadisleri inkar etmiş olacağından küfre girer.