TERAVİH NAMAZINI İLLA 20 REKAT MI KILMALIYIZ?

TERAVİH NAMAZINI İLLA 20 REKAT MI KILMALIYIZ?

TERAVİH NAMAZINI İLLA 20 REKAT MI KILMALIYIZ?

Soru: Selamün aleyküm hocam bi sorum olacaktı. Teravih namazını illa 20 rekat mı kılmamız gerekiyor? Mesela 4 veya 8 rekatını kılabilirmiyiz?

Cevap: Ve aleyküm selam

Teravih namazı, müekked olan bir sünnettir. Ramazan ayı girince Efendimiz aleyhisselam her gece bu nafile namazı kılmıştır. Üç gece mescitte halka kıldırmış, dördüncü gece ümmetine farz olabileceğinden korktuğu için kıldırmamış ve evinde sekiz rekat olarak kılmıştır.

İmam Buharî, Aişe (radiyallahü anha)'dan rivayet ediyor:

"Peygamber (aleyhisselatü vesselam) Ramazan-ı şerifin içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekâttan fazla kılmazdı. Dört rekât namaz kılardı. Ne kadar uzun ve güzel olduğunu sorma. Bir daha dört rekât kılardı. Ne kadar güzel ve uzun olduğunu sorma. Sonra üç rekât kılardı." (Buhari)

Sonda kıldığı üç rekat, uykudan önceki son namaz olan vitri vacip namazıdır.

Teravihin cemaatle 20 rekat olarak sabit olması ise, Hazreti Ömer (radiyallahü anh)'ın içtihadı ile olmuştur.

Abdurrahman b. Abdulkari şöyle diyor: "Ramazan-ı şerifin bir gecesinde Ömer b. Hattab'la birlikte camiye gittim. Cemaat düzensiz bir halde namaz kılardı. Kimi tek başına, kimi de birkaç kişi ile birlikte namaz kılardı. Bunun üzerine Ömer (radiyallahü anh) bunlara iyi okuyan bir kimseye uymalarını emretti. Sonra başka bir gecede kendisiyle birlikte çıktım. Cemaat, kendilerine tayin edilen imama uymuşlardı. Bunun üzerine Ömer (radiyallahü anh) buyurdular ki: 'Bu, iyi bir bid'attir." (Buhari)

O güne kadar bütün müslümanlar teravih namazını bölük pörçük, ayrı ayrı kılıyorken, ikinci halifemiz Ömer (radiyallahü anh)'ın bir imam tayin etmesiyle 20 rekat olarak sabitlendi.

Peki Ömer (radiyallahü anh), dinde delil midir? Elbette delildir.

Zira, Resulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:

"Size Allah'tan korkmayı (takvâyı) ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle de olsa itaat etmenizi tavsiye ve vasiyyet ediyorum. Benden sonra hayatta kalanlarınız bir çok ihtilâflar görecek. O zaman benim Sünnetime ve hidâyet üzere olan Râşid halifelerin (Hulefâ-i Râşidîn'in) Sünnetine sarılın..." (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Tirmizî, İlm 16; İbn Mâce, Mukaddime 6; Dârimî, Mukaddime 16; Ahmed b. Hanbel, IV 126, 127)

Hanefîlerden İbnü’l-Hümâm’ın belirttiğine göre, sekiz rekât kılan kişi teravih namazının sünnetini yerine getirmiş kabul edilir, kalan 12 rekât ise müstehaptır. Bununla birlikte yerleşik uygulamayı esas alarak 20 rekat kılmak daha faziletlidir. (Fethu'l-Kadîr, I, 468)

Özetle, eğer teravihi evde yalnız kılacaksanız 8 rekat olarak, camide cemaatle kılacaksanız 20 rekat olarak kılabilirsiniz.

Aceleniz var ya da bir yere yetişmek zorunda iseniz, iki rekat bile olsa teravih kılın ve bir Ramazan gününüzü dahi teravihsiz geçirmeyin...