NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

Hocam çok merak ettiğim bir şey var. Namaz kılarken neden her rekatta iki secde yaparız? Neden tek secde değil de iki secde?

NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

Soru: Hocam çok merak ettiğim bir şey var. Namaz kılarken neden her rekatta iki secde yaparız? Neden tek secde değil de iki secde?

Cevap:“Her Rekatta İki Secde Olmasının Hikmeti

Eğer, ‘Her rekatta iki secde olmasındaki hikmet nedir?’ denilirse, deriz ki: Bunda birçok husus vardır:

Birincisi: İlk secde ezel içindir, ikinci secde ise ebed içindir. 
Bu iki secde ara­sında kalkmak ise, dünyanın ezel ile ebed arasında var olduğuna işarettir Bu böy­ledir, çünkü Allah’ın ezelî oluşu ile O’nun “evvel” olduğunu, kendisinden önce başka bir evvelin olmadığını anlıyor ve bunun üzerine O’na secde ediyorsun. Al­lah’ın ebedî oluşu ile de O’nun “âhir” olduğunu, ondan sonra başka bir âhirin olmadığını öğreniyor ve bunun üzerine O’na ikinci kez secde ediyorsun.
 
İkincisi: Denildi ki, birinci secde ile dünyanın ahiret karşısında fânî olduğu; ikinci secde ile de ahiret âleminin, Allah’ın celâlinin nurunun zuhuru karşısında fanî ol­duğu bildirilmiştir.
 
Üçüncüsü: Birinci secde her şeyin haddizatında fânî olduğu; ikinci secde de, her şeyin ancak Allah’ın bakî kılması ile bekâ bulabileceğini gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hakk: “Allah’ın zatı hariç her şey helak olacaktır” buyurmuştur. (Kasas 88)
 
Dördüncüsü: Birinci secde şehadet âleminin Allah’ın kudretine boyun eğdiği­ne; ikinci secde de ruhlar âleminin bizzat Allah’a boyun eğmiş olduğuna delâlet eder. Nitekim Cenâb-ı Hakk: “Haberin olsun ki yaratmak da em­retmek de O’na mahsustur” buyurmuştur. (A’raf 54)
 
Beşincisi: Birinci secde, Allah’ın zatına ve sıfatlarına dair bize verdiği bilgiler mikdarına şükür; ikinci secde O’nûn celâl ve kibriyasının haklarını eda etmeye ulaşamamanın korkusu ve acizliği için yapılan secdedir.” Fahreddin-i Razi / Tefsir