NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

NAMAZ KILARKEN NEDEN HER REKATTA İKİ SECDE YAPIYORUZ?

Soru: Hocam çok merak ettiğim bir şey var. Namaz kılarken neden her rekatta iki secde yaparız? Neden tek secde değil de iki secde?

Cevap:“Her Rekatta İki Secde Olmasının Hikmeti

Eğer, ‘Her rekatta iki secde olmasındaki hikmet nedir?’ denilirse, deriz ki: Bunda birçok husus vardır:

Birincisi: İlk secde ezel içindir, ikinci secde ise ebed içindir. 
Bu iki secde ara­sında kalkmak ise, dünyanın ezel ile ebed arasında var olduğuna işarettir Bu böy­ledir, çünkü Allah’ın ezelî oluşu ile O’nun “evvel” olduğunu, kendisinden önce başka bir evvelin olmadığını anlıyor ve bunun üzerine O’na secde ediyorsun. Al­lah’ın ebedî oluşu ile de O’nun “âhir” olduğunu, ondan sonra başka bir âhirin olmadığını öğreniyor ve bunun üzerine O’na ikinci kez secde ediyorsun.
 
İkincisi: Denildi ki, birinci secde ile dünyanın ahiret karşısında fânî olduğu; ikinci secde ile de ahiret âleminin, Allah’ın celâlinin nurunun zuhuru karşısında fanî ol­duğu bildirilmiştir.
 
Üçüncüsü: Birinci secde her şeyin haddizatında fânî olduğu; ikinci secde de, her şeyin ancak Allah’ın bakî kılması ile bekâ bulabileceğini gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hakk: “Allah’ın zatı hariç her şey helak olacaktır” buyurmuştur. (Kasas 88)
 
Dördüncüsü: Birinci secde şehadet âleminin Allah’ın kudretine boyun eğdiği­ne; ikinci secde de ruhlar âleminin bizzat Allah’a boyun eğmiş olduğuna delâlet eder. Nitekim Cenâb-ı Hakk: “Haberin olsun ki yaratmak da em­retmek de O’na mahsustur” buyurmuştur. (A’raf 54)
 
Beşincisi: Birinci secde, Allah’ın zatına ve sıfatlarına dair bize verdiği bilgiler mikdarına şükür; ikinci secde O’nûn celâl ve kibriyasının haklarını eda etmeye ulaşamamanın korkusu ve acizliği için yapılan secdedir.” Fahreddin-i Razi / Tefsir