Zeynep Işık Büyükbay'a Nasihat!

Zeynep Işık Büyükbay'a Nasihat!

Zeynep Işık Büyükbay'a Nasihat!

Kardeşim!

Bu davet işini yaparken niyetin saf ve güzel olabilir. Lakin Sahabe efendilerimiz gibi düzgün bir İslam davetçisi olabilmek için iyi niyet yeterli değildir. Kur'an ve Sünneti doğru okumaya ve Peygamberimiz ve Sahabeleri gibi anlamaya ve yorumlamaya mecbursun. (Allah'ın selamı o hocalarımızın üzerine olsun)

Dine inanışımız, Kur'an ve Sünneti yorumlama şeklimiz, bu dini bize getiren kişilere uymazsa, farkında olmadan İblis'in yeni dinine (Yahudilik, Hristiyanlık, Ilımlı İslam) hizmet etmiş olabiliriz.

Tarihten bugüne kadar ortaya çıkmış olan 72 sapık Müslüman fırka da tüm arızalı görüşlerini Kur'an'a dayandırmış ama ayetleri, Peygamberimiz ve Sahabelerini devre dışı bırakarak kendi yorumlarıyla okudukları ve propaganda ettikleri için sapmışlar ve cehennemi kazanmışlardır.

Senin görüşlerinden sadece birkaçına baktığımda, yorumlarının sana ait olmadığını, piyasadaki birkaç sahte hocayı izleyip zehirlendiğini "çok üzülerek" ve "çok kahrolarak" görüyorum.

Malesef sen de zehirlenmişsin Zeynep.

İslam'ın yarısını inkar et ve yükün hafiflesin mantığıyla kolaya kaçıyorsun ve 14 asırlık İslam'ın yanlış anlaşıldığını, doğru inanışın, dini yenileyerek aykırı görüşlerle yeni bir Ilımlı İslam modeli ortaya koyan reformist hocalarla olacağına inanıyorsun!

Yanlış yapıyorsun!

Zira kullandığın cümlelere baktığımda, o sahte hocaların lağım ağızlarından gelen alıntılar olduğunu rahatlıkla görebiliyorum.

Mesela;

"Muaviye dini bozdu" diyorsun!

Bir kere Muhammed aleyhisselam'ın sahih hadislerde kendisini övdüğü, valilik görevine atadığı, çok güvendiği için vahiy katipliği vazifesi verdiği, üstüne 20 yıl da ümmete halifelik yapmış ve İslam'ı dünyaya yaymış olan o zâta Muaviye değil "Hazreti Muaviye" denir. (Allah ondan razı olsun)

Kur'an'ı yazan ve sana bozulmadan ulaştıran bu kişi, senin amcanın oğlu değildir. Oğluna olan düşmanlığın neden hiç suçu olmayan bu sahabeye kadar uzanıyor? Lanetli Yezid'in suçu neden babasına yükleniyor? Allah'tan korkun! Oğlum sokakta birini dövse, onu bırakıp beni mi hapse atacaksınız?

Şimdi sorum basittir: Senin hocalarının görüşüne göre Kur'an'ı bize getiren sahabe Hz. Muaviye bozuk olunca, Kur'an da yalan Kitap(!) olmaz mı?

Çıktıkları her programda, "Muaviye dini" diye İslam'a hakaret eden sahte hocalara nasıl bu kadar kolay kandın? Nasıl aldandın Zeynep?

Mesela;

"Hadislerin yarısı kırık" diyorsun!

Yahu kırık ne demek Zeynep? Vallahi sen fena kırılmışsın!

En sahih kaynaklardaki hadislere bile "uydurma" demeye dilin varmadığı için "Kırık" diyerek inkar et kurtul mantığıyla hareket ediyorsun.

Sen Hadis usulü okumadın, sen Rical ilmi okumadın. Bu ümmetin, Kur'an'dan sonraki en sahih kaynaklarını nasıl bir çırpıda inkar edip yalanladın?

Nasıl korkmadın da Resulullah ve sahabelerini yalanlamış oldun Zeynep? (Allah'ın selamı onların üzerine olsun)

Hayır! Sen kolaya kaçtın ve ilmin olmadan seni zehirleyenlerin papağanlığını yaptın!

Mesela;

"Hayızlı kadın Kur'an okuyabilir" dedin.

Fıkıh ilmini kaç yıl okudun Zeynep?

Cünüp erkek de, hayızlı kadın da Kur'an okuyamaz, 14 yüzyıl oldu bu hep böyle.

İlgili ayet ve hadisler ortadadır:

Mesela;

"Evlilik kader değil" dedin.

Akaid ilmini nerde okudun?

Allah'ın bilgisinin dışında ne olabilir ki evlilik O'nun bilgisi dışında olsun?

İlgili deliller de ortadadır:

Bütün kullandığın arızalı cümleleri de buraya almaya gerek yoktur kardeşim.

Müslüman bir kardeşin olarak sana tavsiyem;

Seni zehirleyen bu sahte hocaları izlemeyi bırak ve arızalı inanışlarına tövbe et.

O konudaki doğru inanışı sohbetlerinin içinde zikret ki fikrini düzelttiğine insanları şahit tutmuş olasın.

14 asırlık İslam'ı ücretsiz anlatan gerçek hocaları izle ve önce akideni düzelt. Sonra iyi işler yapmaya ve hayırlara koşmaya devam edersin.

Allah'ın selamı ve hidayeti senin ve bizim üzerimize olsun kardeşim.