Cennetlik Papaz (!)

Cennetlik Papaz (!)

Cennetlik Papaz (!)

Muhasebeci bir arkadaşım geldi ve şöyle dedi:
 
'Hocam düşünüyorum, çözemiyorum! Haberlerde bir papaz gösterdiler 21 tane yatalak çocuğa bakıyor. Hayatını bu işe adamış.
 
Bu adam Müslüman olsa ne olur, Ateist olsa ne olur? Bu papaz Cennetlik hocam(!?)'
 
- Kardeşim, sen muhasibsin, bilirsin;
 
Ne kadar iyi bir insan olursan ol, devletten vergi kaçırırsan hapse girersin ve 'kötü vatandaş' damgası yersin!
 
Bir fabrikatör düşün, çok iyiliksever, melek gibi bir adam, ama devletten vergi kaçırıyor!
 
Şimdi söyle bana; devletin nazarında bu adam iyi midir, kötü mü?
 
Biliyorsun ki her ülkede vergi kaçakçılığı ciddi bir suçtur. Devlet, bu işverene mali bir ceza verdikten sonra hapse atar!
Çok kimseye faydalı mıydı, çok hayırsever miydi, devlet buna bakmaz!
 
Aynen bunun gibi, Allah'ın yanılmaz kanunlarına uymayan ve son Peygamberine tâbi olmayan kişi de ne kadar iyi olursa olsun, Allah'ın nazarında bir vergi kaçakçısı hükmündedir. Yaptığı iyi işlerin tamamı, küfür asidiyle silinip gitmiştir.
 
"De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?
 
(Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.
 
İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir terazi tutmayacağız." hükmü, bu gibi iyi insanlardan bahsediyor. (Kehf 103-105)
 
"İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında, orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür." ayeti ise, kafirlerin kurduğu cennet hayalinin, çölde görülen bir yanılsama gibi onları karşılayacağını bize vazediyor. (Nur 39)
 
Olayı başka bir temsille yakınlaştırayım;
 
Bir Fransız vatandaşı bilim adamı Türkiye'ye gelse ve milletimiz için çok faydalı işler yapsa fakat Türk vatandaşı olmasa.
 
Vatandaş olmadığı için, Türklere tanınan birçok hakka sahip olamaz.
 
Mesela, oy veremez ya da milletvekili olamaz!
 
Keşfettiği yeni kanser tedavisi tekniğiyle binlerce insanın hayatını kurtarsa ama vatandaş olmasa, seçip seçilme hakkını elde edemez.
 
İşte bu misaldeki vatandaşlık, Müslümanlık demektir. Müslüman olmadıkça, imanın 6 şartını kabul etmedikçe, muharref dinleri reddedip İslam’a girmedikçe, Allah katında yaptığı iyilikler, şiddetli rüzgarda elde biriktirilen kum tanecikleri gibi hükümsüz olur ki, Allah Teala Kur'an'da bu sahneyi şöyle anlatır;
 
"Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur." (İbrahim 18)
 
Allah'a ve Resulüne İman etmeyen iyi insanlar(!), işi inada götürüp yüz tane cami yaptırsalar da bu kabul görmez;
 
Allah’ımız, ayette bunu şöyle açıklar:
 
"Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır." (Tevbe 17)
 
Konu hakkında İmam Nevevî de (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir:
 
“Kim, İslam dininden başka dinlere mensup olan kimseleri tekfir etmez veya onları tekfir etme hususunda şüpheye kapılır ya da onların yollarının doğru olduğunu kabul ederse, Müslüman olduğunu ortaya koysa veya İslam inancını kabul ettiğini söylese dahi, yine de kâfir olur.” (Ravdâtu’t-Talibîn: 10/70)
 
Bu konuda son sözü, sözlerin sultanı söylesin: (Övgüler ve selam üstüne olsun!)
 
"Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Allah'a yemin olsun ki; Bu ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no: 153)
 
Konu ile ilgili sohbetlerim :