Günümüz Kur’an Tahrifçileri

Günümüz Kur’an Tahrifçileri

ÖNSÖZ

İşgal…
Batılılar, işgal etmek ve sömürmek istedikleri bir ülkede, önce orada yaşayan halkı kalben ve fikren istila eder; iradelerini teslim altına alarak saldırılarına karşı koyacak olan direniş gücünü mümkün olduğunca zayıflatmak isterler.
 
İngilizlerin, Hindistan’da kurduğu Kuraniyyun tarikatı ve Amerika’nın Irak’ta kullandığı Kesnizani tarikatı, küffara hiç direnmeyen, iradesiz bir oyuncak gibi ona teslim olan ve işgal zamanı geldiğinde de bütün mevzileri tek bir kurşun atmadan Batılı efendilerine teslim edecek olan kurmalı adamlar yetiştirdiler.
 
Malesef, bugünkü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de, tamamen ABD’nin kontrolüne geçmiş olan Müslüman ülkelerdendir.
 
Suud’un Vehhabi müftüsünün yapmış olduğu, “İsrail’le savaşmak caiz değildir. Kudüs Yahudilerindir” zırvaları da, Batı’nın talan ve tecavüz ettiği bir zihinden dökülen kirli kelimeler olarak önümüzde duran açık bir örnektir…
 
Batı, dünyanın her ülkesinde istediği anda darbe yaptı ve başa kendi kuklalarını yerleştirip o ülkenin kaynaklarını sömürmeye başladı.
 
Batı’nın haramî abisi ABD’nin, NATO ile birlikte darbe yapmak istediği ama başarısız olduğu tek ülke, ümmetin son kalesi olan Osmanlı oğlu Türkiye’dir.
 
Hamdolsun bu savaşçı millet, 15 Temmuz gecesi yeni bir Çanakkale ruhuyla, ABD’nin fikir fahişesi FETÖ’ye çok ağır bir darbe vurmuş ve Cennet vatanımızı işgal etmek isteyen Batı’lıların en önemli öncü kuvvetini rezil etmiştir.
 
Elinizdeki bu kitap, tıpkı FETÖ gibi ülkemizin işgali için fikren zemin hazırlayan diğer bid’at fırka, cemaat, tarikat ve şahısların içyüzlerini ortaya çıkarmak için yazılan reddiye yazılarımın toplanmasıyla meydana gelmiştir.
 
Aynı yılan tarafından bir daha ve bir daha sokulmamak için ibretle ve dikkatle okunmasını tavsiye ederiz. Tesir ve hidayet Allah’tandır…
 
“(Akıllı ve olgun) Mü’min, aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz.”
 
(Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63)