Yaratan Hayy, Yaşatan Hu…

Yaratan Hayy, Yaşatan Hu…

YARATAN HAYY, YAŞATAN HÛ…

On sekiz bin mülk maliki,
Yaradan Hay, yaşatan Hu…
Sonumuz öyle belli ki,
Öldüren Hay, dirilten Hu…
 
Tüm kâinat Hakk'ın dili,
İşitmeyen canlar ölü!
Rayihası tüten gülü,
Açtıran Hay, saçtıran Hu…
 
Nedir bu kulların derdi?
Hepsinin bir başka virdi,
Aşıklar devrana girdi;
Söylenen Hay, dinlenen Hu…
 
Hayat bir gölgelik anı,
Zevke dalma, canı tanı!
Aşkın yolunu tutanı,
Ağlatan Hay, güldüren Hu…
 
Ezelde nasibin varsa,
Can içre can, sana yarsa,
Alem, milyon soru sorsa;
Bildiren Hay, bulduran Hu…
 
“Allah” ismi, lafzı celil,
Kur’an’ı cümleye delil,
Uymayanı hakir, zelil;
Eyleyen Hay, söyleyen Hu…