HRİSTİYAN ÜLKEDE DOĞAN ÇOCUKLARA HAKSIZLIK OLMUYOR MU?

HRİSTİYAN ÜLKEDE DOĞAN ÇOCUKLARA HAKSIZLIK OLMUYOR MU?

HRİSTİYAN ÜLKEDE DOĞAN ÇOCUKLARA HAKSIZLIK OLMUYOR MU?

Soru: Kerem hocam selâmün aleyküm. Bir sual sormak istiyorum, bir sohbetinizde şöyle diyorsunuz, Biz hayata 2-0 galip başladık. 
1. si İslam topraklarında dünyaya geldik. Peki Hristiyan, Yahudi veya putperest toplumda gelen çocuk ailesi öyle öğretiyor, kendi dinini doğru biliyor ama bu çocuğa haksızlık olmuyor mu? Rabbim muhakkak kimseye haksızlık yapmaz amenna ama kafama takıldı hocam.

Cevap: Ve aleyküm selam

Sohbette söylediğim ikinci avantajımız da, Ehli Sünnet dedelerin torunları olmamızdır...

Son Peygamber Muhammed aleyhisselam buyurdu:

"Her doğan çocuk, fıtrat (İslam) üzerinde doğmuştur. Bu, büyüyüp de kendisini ifade etmeye başlayıncaya kadar böyle devam eder. Kendisini anlatmaya başlayınca da ya şükredici olur ya küfredici." (Ahmed bin Hanbel, Müsned) 

Allah Teala, nerede doğmuş olursa olsun insanlara akıl ve irade denilen iki nimet vermiştir. Bunlardan bir kademe daha önemli olan ve görevi Allah'ı aramak olan ruh denilen mekanizmayı da içine sokmuştur. Peygamberleri ve Kitapları kılavuz ve rehber olarak önümüze koymuştur.

Nerede doğarsa doğsun, her kula düşen vazife, tembellik yapıp günlerini keyfine göre geçiştirmek değil, sonsuz yaşamını kendisine kazandıracak olan yaşam biçimini araştırmak ve doğru yolu bulmaktır.

Bir kıyasla yakınlaştırayım:

Biz müslümanlar, İslam beldesinde dünyaya geldik. Lakin bulunduğumuz yerler her ne kadar İslam beldeleri olsa da, Ehli Sünnet akidesi dışında 72 sapık fırkanın akidesi de seçebileceğimiz yollar içindeydi. Ama biz kaynaklara indik ve Resulullah ve sahabilerinin inandığı ve gittiği yolun bu yol olduğunu gördük. 

Nasıl ki biz, doğru yolu 73 farklı seçenek içinden araştırarak bulup seçtiysek, gayri müslimler de, hak din olan İslam'ı 5-10 farklı seçenek içinden araştırarak bulup seçmekle yükümlüdürler.

Peki burada, gayri müslimlerin bize göre avantajı nedir?

50 yaşına kadar içki, zina ve faiz işlemiş; namaz, oruç ve zekat amellerini yapmamış bir gayri müslim, İslam'a girdiği anda, yeni dünyaya gelmiş bir bebek gibi tertemiz olur. Namaz, oruç, hac ve zekat borcu bulunmaz.

Biz müslümanlar ise, nasuh tövbesi yapsak bile, namaz, oruç, hac ve zekat borçlarımız sıfırlanmıyor, bunları ödemeye mecbur kalıyoruz.

Sizce bu da çok büyük bir avantaj değil midir?