ALLAH NEDEN KÂBE’Yİ YIKMAYA GELENLERİ HELAK ETTİ AMA KÂBE İÇİNE PUT KOYAN MÜŞRİKLERİ HELAK ETMEDİ?

ALLAH NEDEN KÂBE’Yİ YIKMAYA GELENLERİ HELAK ETTİ AMA KÂBE İÇİNE PUT KOYAN MÜŞRİKLERİ HELAK ETMEDİ?

ALLAH NEDEN KÂBE’Yİ YIKMAYA GELENLERİ HELAK ETTİ AMA KÂBE İÇİNE PUT KOYAN MÜŞRİKLERİ HELAK ETMEDİ?

Soru: Kureyş kafirleri, ta öteden beri Kâbe’yi putlarla doldurmamışlar mıydı? Bunun, Kâbe’nin duvarlarını yıkmaktan daha çirkin bir şey olduğunda şüphe yoktur. 
Öyleyse Cenâb-ı Hak daha niçin, Kâbe’yi yıkmaya gelenlere o azabı vermiş de, orayı putlarla dolduranlara bir azabta bulunmamıştır?
 
Cevap: Çünkü, Kâbe’yi putlarla doldurmak, Allah’ın hakkını çiğnemek; 
Orayı harab etmek ise, mahlukatın hakkını çiğnemektir.
 
Ki, bunun bir benzeri de, yol kesen ve meşru devlet reisine başkaldırmış olan kimsenin durumudur. Bunlardan adam öldürenler, Müslüman olmalarına rağmen öldürülürler. 
Halbuki, yaşlı kimseler, körler, ibadetgâhlarda bulunan din adamları ve kadınlar, kafir bile olsalar öldürülmezler. 
Zira bunların zararları insanlara ulaşmaz.”
 
Fahreddini Razi / Tefsir – Fîl