Seni Candan Anamadım

Seni Candan Anamadım

SENİ CANDAN ANAMADIM

“Lutfettin zikir dersini,”
Deyip içten yanamadım!
Rakamların ötesini,
Görüp candan anamadım!
 
Lisanımla, aklım andı,
Hatıramla, fikrim andı.
Âzalarım, şeklim andı,
Ama candan anamadım!
 
Dilim söyler, melek yazar;
Kalbim anar, şeytan bozar.
Ruhum suskun, bana kızar;
Bir kez candan anamadım!
 
Uyuyanlar uyandı da,
Renksiz olan boyandı da,
Bütün canlılar andı da,
Seni candan anamadım...