3 İlah Olur Mu? (Kiliseye)

3 İlah Olur Mu? (Kiliseye)

3 İLAH OLUR MU? (KİLİSEYE)

Özrün kabahatten beter,
Yorulan, Allah olur mu?
Artı, eksi! Ne bu peder?
Üç tane İlah olur mu?
 
Majestesi, ekselansı!
Günah silmece seansı!
'Baba', 'Oğul' neyin dansı?
Üç tane İlah olur mu?
 
Bir söz ette, dolu olsun,
İdrâkime yolu olsun.
Eşi yok ki, oğlu olsun!
Üç tane İlah olur mu?
 
Gece ve gün değişmezken,
İnsan cine dönüşmezken,
İki ortak uyuşmazken,
Üç tane İlah olur mu?
 
Yıldız donar, güneş söner,
Denizler, dağları siler.
Yer gök birbirine girer;
Üç tane İlah olur mu?
 
Balı yapan kelebekmiş!
'Üç' aslında 'Bir' demekmiş!
Kusacağım, ne yemekmiş!
Üç tane İlah olur mu?
 
Sus! söyleme, dilin yanar!
Bu sinek ateşe konar!
Bozulmamış Kitap sorar:
"Üç tane İlah olur mu?"
 
"Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar
olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.
Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların
nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiyâ 22)