Sevmen Lazım

Sevmen Lazım

SEVMEN LAZIM

Nefsi yere eğmen için,
Şu güzeli görmen lazım.
Nurdan libas giymen için,
Sevdiğimi sevmen lazım.
 
Harpteki bir civandır O,
Meydanda pehlivandır O,
Çöldeki bahçıvandır O,
Sevdiğimi sevmen lazım.
 
Boyanmalı boyasıyla,
Karışmalı mayasıyla,
Parlamalı cilâsıyla,
Sevdiğimi sevmen lazım.
 
Gözlerine bakmalısın,
İçerine akmalısın,
Duvarları yıkmalısın,
Sevdiğimi sevmen lazım.
 
Onsuz edep, tamam olmaz,
Su olmadan, hamam olmaz,
Aşktan korkma, haram olmaz;
Sevdiğimi sevmen lazım.
 
Sevgiden kuruldu âlem,
Muhabbetle yazdı kalem,
Yetmez mi bu hatmi kelâm?
Sevdiğimi sevmen lazım...
 
"Canım kudretinde olan Allah’a yemin
ederim ki, sizler iman etmedikçe Cennete
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
iman etmiş olmazsınız."
(Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbni
Mâce, Mukaddime, 9)