Tesbihim

Tesbihim

TESBİHİM

İklimim değişir her yönelişte,
Karanlık köşeme ışık tesbihim.
Siyah bir noktanın düşmanı işte,
Dilimden çıkana âşık tesbihim.
 
Üç parmak içinde vücûda gelir,
Akılla birleşir, sevgiyle erir.
Doyuma sevkeder, itminan verir;
Kalbin midesine kaşık tesbihim.
 
Bir devirden sonra suya dönüşür,
Toprakla karışır, koya dönüşür.
Ruh ve sır buluşur, huya dönüşür;
Yedi letâife beşik tesbihim.
 
Halı, koltuk, duvar, yok olur bir bir…
Vurduğu odalar yıkılır bir bir…
Zümrütten kapılar dikilir bir bir…
Îman sarayına eşik tesbihim.
 
İmâmesi nurdur, ilk yaratılan;
Taneler ashâb'tır, O'na katılan.
Bir tahta değildir yere atılan;
Câhilin gözünde düşük tesbihim.