Sevk Eyledi

Sevk Eyledi

SEVK EYLEDİ

Harâbattan aldı bizi, İmarete sevk eyledi.
Dalâletten çaldı bizi, Hidayete sevk eyledi.
 
Verdi gözün yaşlarını, Yıktı benlik taşlarını,
Yaktı gönlün kışlarını, Hararete sevk eyledi.
 
Düz eyledi eğriliği, Törpüledi sivriliği,
Zemmeyledi cimriliği, Sehâvete sevk eyledi.
 
Özgür etti bizi dardan, Şükür geldi uzuvlardan,
Çekti bütün arzulardan, Nihayete sevk eyledi.
 
Hayrı tuttu, şerre çattı, Danemize dane kattı,
Varı aldı, yoğu sattı; Ticarete sevk eyledi.
 
Aklar sürdü karamıza, Merhem oldu yaramıza,
Sevgi ekti tarlamıza, Ziraate sevk eyledi.
 
Ahengüzar seste oldu, Dilimize beste oldu,
Çırak etti, usta oldu; Zenaate sevk eyledi.
 
Şeyhim; “Bu bir sanat” dedi, “Ham bilgini yırt, at” dedi,
“Yaşadığın anlat” dedi, Belagate sevk eyledi…