PEYGAMBERİN SÜNNETİNE UYMAMAK KÜFÜR OLUR MU?

PEYGAMBERİN SÜNNETİNE UYMAMAK KÜFÜR OLUR MU?

PEYGAMBERİN SÜNNETİNE UYMAMAK KÜFÜR OLUR MU?

Soru: Hocam selamın aleyküm. Peygambere uymak farzdır, tâbi olmayan kafir olur. Bu tâbi olmamak, peygambere isyan etmek, hadislerini reddetmek manasında mıdır? Yoksa bir sünneti, farzı veya vacibi yerine getirmemek tâbi olmamak anlamına gelmiyor değil mi ?

Cevap: Ve aleyküm selam

Efendimiz aleyhisselam'ın bir sünnetini ya da hiç terketmediği sünneti demek olan bir vacibi terk etmek, tahfif (hafife alma) ile olmadıkça küfür olmaz.
 
Ancak Peygamberimize ve emirlerine muhalefet edip karşı çıkmak veya sünnetlerini alaycı lisan ile hafife almak küfür olur.
 
Ve yine, 'sünnete uymak zorunda değiliz' demekte, Kur'an'da geçen 'Peygambere itaat edin' ayetlerinin tamamını reddetmek demek olacağından küfür olur.
 
"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisâ 80)