Ehli Sünnet Vel Cemaat

Ehli Sünnet Vel Cemaat

EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT

Dört mezhebin tek sesidir,
Ehli sünnet vel cemaat.
Peygamberin caddesidir,
Ehli sünnet vel cemaat.
 
Gökten inen Tûba dalı,
Tarif etti zâtı ulu;
"Benim ve Ashâbın yolu"
Ehli sünnet vel cemaat.
 
Hanif dînin neferidir,
Bid'at yolundan berîdir,
Yetmiş üçün lideridir,
Ehli sünnet vel cemaat.
 
Zulmetlere doğan şafak,
Süt gibidir, tutmaz nifak!
Bâtılda etmez ittifak,
Ehli sünnet vel cemaat.
 
Tâbi oldu bin bir havas,
Dört delille buldu halâs:
Kitap, Sünnet, İcmâ, Kıyas;
Ehli sünnet vel cemaat.
 
Büyük resimde yakınlık,
Sevâd âzam, bu yoğunluk.
Bir karartı, bir çoğunluk,
Ehli sünnet vel cemaat...