ALLAH'I İNSANA BENZETME AKİDESİ OLAN MÜŞEBBİHE FIRKASINA FAHREDDİNİ RAZİ'NİN BU KONUDAKİ CEVABI NEDİR?

ALLAH'I İNSANA BENZETME AKİDESİ OLAN MÜŞEBBİHE FIRKASINA FAHREDDİNİ RAZİ'NİN BU KONUDAKİ CEVABI NEDİR?

ALLAH'I İNSANA BENZETME AKİDESİ OLAN MÜŞEBBİHE FIRKASINA FAHREDDİNİ RAZİ'NİN BU KONUDAKİ CEVABI NEDİR?

Soru: Hocam araştırmalarıma göre Selefilerin de müşebbihe yaratıcıyı insana benzetme akidesinde olduklarını farkettim. Sohbetlerinizde kendisinden alıntı yaptığınız Fahreddini Razi'nin Müşebbihe hakkında yaptığı bir açıklama var mıdır?

Cevap: İmam Fahreddin Er-Razi (rahmetullahi aleyh) bu konuda dedi ki:
 
"Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'da Allah-u Teâlâ (celle celaluhu) Hazretleri hakkında yüz, göz, yan, ayak ve bacak gibi kavramlar kullanılmaktadır.
Eğer biz bu mefhumların zahirî mânâlarını alırsak, bir yüzü ve bu yüz üzerinde birçok gözü bulunan, vücudunun bir tek tarafı olan ve tek taraf üzerinde birçok eli bulunan ve bir tek ayağı bulunan bir şeyi ilah olarak kabul etmemiz gerekir ki, dünyada bundan daha çirkin bir varlığı hayal edemeyiz.
Öyle zannediyorum ki, hiçbir akıl sahibi Rabb'ini böyle çirkin sıfatlarla nitelemeye razı olmaz."
 
(İMAM-I FAHREDDİN ER-RAZİ, ESASU'T TAKDİS Fİ İLMİ'L-KELAM)