70 BİN KELİME İ TEVHİD SÖYLEMENİN ÖLÜYE FAYDASI OLUR MU?

70 BİN KELİME İ TEVHİD SÖYLEMENİN ÖLÜYE FAYDASI OLUR MU?

70 BİN KELİME İ TEVHİD SÖYLEMENİN ÖLÜYE FAYDASI OLUR MU?

Soru: Selamün Aleyküm Hocam. Mevtanın ruhuna 70.000 Kelime Tevhid okumanın delili nedir?

Cevap: Ve aleyküm selam

Her ölenin ardından yetmişbin Kelime-i tevhid okuma mecburiyeti yoktur.
 
Yalnız, İslam'da yapılan her ibadetin sevabını ölü ya da diri olan kullara hediye etmek caizdir. Hem ameli işleyen sevap kazanır ve hem de hediye ettiği kişinin amel defterine aynı sevaplar hiç eksiltilmeden yazılır. Bunun delillerini diğer yazılarımda yazmış idim...
 
Vefat etmiş olan kişinin ruhu için Kur'an'ı Kerim okumak, gelen cemaate Kelime-i Tevhid çektirmek veya Mevlid okumak caizdir.
 
Ölü adına Kelime-i Tevhid çektirmenin delillerinden biri şu ayeti kerimedir:
 
"Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâhu vestagfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât..."
 
"Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!.." (Muhammed 19)
 
Allah Teala bu ayetinde, Muhammed aleyhisselatü vesselam efendimizden, inanmış olan bütün Müslümanlar için istiğfar etmesini yani şefaat etmesini; diğer bir deyimle onların yerine bir amel yapmasını emretmiştir.
 
Biz, Muhammed aleyhisselam'a tâbi olan Müslümanlar da, bu gibi ayet ve hadislerdeki deliller sebebiyle vefat etmiş olan yakınlarımız adına Allah'a iltica ederiz...
 
Konu hakkında son Peygamber Muhammed aleyhisselam da şöyle buyurur:
 
“Zikrin en faziletlisi, lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55)
 
"La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!" (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 1/52)
 
İlgili sohbetim: