Sizin Olsun

Sizin Olsun

SİZİN OLSUN

İstikâmetim Hak, ey müfterîler,
Varsın şu gittiğim yol sizin olsun!
Hased gönüllüler, aklı geriler!
Başa selam verdim, kol sizin olsun!
 
Mânâyı bilmeyen ölür acından,
Hacca gidenler ne alır haccından?
Bir meyve verdiler şevk ağacından;
Gövde sizin olsun, dal sizin olsun!
 
Vakti zâyi etmem dilin zârıyla,
İlişkimi kestim varın vârıyla.
Ebedî bir dostluk kurdum arıyla;
Kovan sizin olsun, bal sizin olsun!
 
Kitâbım Kur’an’dır, hitâbım Sünnet,
Övgüye, yergiye etmezem minnet!
Kılıcıma kurban gitti şan, şöhret;
Makam sizin olsun, hal sizin olsun!
 
Kerem’in aslından esiyor yeller,
Sazımın sözünü ne bilsin eller.
Kokusuna tutkun öter bülbüller;
Dikene vuruldum, gül sizin olsun!..