HADİSLERİ İNKAR KÜFÜR MÜDÜR?

HADİSLERİ İNKAR KÜFÜR MÜDÜR?

HADİSLERİ İNKAR KÜFÜR MÜDÜR?

Soru: Hocam, bizim burada bazı arkadaşlar türedi, ‘Hadis diye bir şey yoktur, hepsi uydurmadır’ diyorlar. Hadisleri inkar küfür müdür?

Cevap: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'den geldiği sabit olan sahih veya mütevâtir senetle rivayet edilen hadisleri inkar, Peygamberi ve vahyi inkardır ki bu da küfürdür!

Alimler tarafından en çok güvenilen ve 'altın zincir' diye tabir edilen hadis rivayet zincirlerinden sadece bir tanesini örnek vereyim:

İmam-ı Azam Ebu Hanife,
Hammad bin Ebî Süleyman,
İbrahim Nehâi,
Alkame,
Abdullah İbni Mesud,
Muhammed Mustafa.
(Allah'ın selamı öncülerimizin üstüne olsun!)
 
'Hadisler uydurmadır' diyen kişiye bu isimleri gösterin ve şöyle deyin;
 
"Senden ve hocandan daha alim ve daha takvalı olduğu kesin olan bu kişilerden hangisi yalancı, söyle?
Bana yalancıyı(!) göster?"
 
"O (Peygamber), hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
 
Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir." (Necm 3-4)