EŞYANIN KADERİ DE LEVHİ MAHFUZA YAZILMIŞ MIDIR?

EŞYANIN KADERİ DE LEVHİ MAHFUZA YAZILMIŞ MIDIR?

EŞYANIN KADERİ DE LEVHİ MAHFUZ'A YAZILMIŞ MIDIR?

Soru: Selamun aleykum hocam. Allah eşyanın kaderinide levh-i mahfuza yazmışmıdır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Evet, küçük ve büyük, kuru ve yaş, canlı ve cansız ne varsa her şeyin kaderi ana kitapta, Levhi Mahfuz'da yazılıdır.
 
Allah Teala buyurdu:
 
"Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın." (En'am 59)
 
Bu ayeti tefsir mahiyetinde bir kelamı kibar:
 
"Ev eşyanızdan biri kırıldığı zaman öfkelenmeyiniz. Çünkü sizin gibi, onların da eceli vardır." Muhammed bin Kab Kurazi (kuddise sirruhu)