İSLAM'DAN SONRA BİR DİN GELSE, O DİNE GEÇER MİYDİNİZ?

İSLAM'DAN SONRA BİR DİN GELSE, O DİNE GEÇER MİYDİNİZ?

İSLAM'DAN SONRA BİR DİN GELSE, O DİNE GEÇER MİYDİNİZ?

Soru: Abi ben Karabükte İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum. Senin yazılarını videolarını yakından takip ediyorum.
Allah diline güç kuvvet ilmine ilim katsın inşallah.
Bölümümden dolayı Hristiyan arkadaşım çok. Genelde din üzerine konuşmamız oluyor ve bu soruyla karşı karşıya kalıyorum:
"Sizin dininizden sonra bir din gelse, siz ne kadar benimserdiniz ve o dine geçermiydiniz hemen?" Bu Hristiyanı nasıl bir cevap tatmin edebilir ki?
 
Cevap: Muhammed aleyhisselam son Peygamber, Kur'an ise son şeriat ve son dindir!
Bu Peygamber ve bu Kitaptan sonra yeni bir din gelmeyecektir.
 
"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." ayeti, ondan sonra bir Peygamberin gelmeyeceğinin delilidir. (Ahzab 40)
 
Bundan önceki her kutsal Kitap bir Peygamberle geldiğine göre, gökten Peygambersiz bir Kitap da inmeyecektir.
 
"...Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim..." ayeti de, Allah'ımızın, bizim için beğendiği din olan İslam'ın hükümlerinin kıyamete kadar baki kalacağının haberini veriyor. (Mâide 3)
 
Elimizde böyle deliller varken, varsayımlar ve fantezilerle zaman harcayamayız!
 
Bu soru tıpkı, 'Süpermen olsaydın Kripton'a geri döner miydin?' gibi hayali şartlara dayalı bir soru olmuş...