SAPIK DEDİĞİNİZ HOCAMIZIN KAÇ TANE SOHBETİNİ BAŞINDAN SONUNA KADAR İZLEDİNİZ?

SAPIK DEDİĞİNİZ HOCAMIZIN KAÇ TANE SOHBETİNİ BAŞINDAN SONUNA KADAR İZLEDİNİZ?

SAPIK DEDİĞİNİZ HOCAMIZIN KAÇ TANE SOHBETİNİ BAŞINDAN SONUNA KADAR İZLEDİNİZ?

Soru: Yazılarınız ve sohbetleriniz çok sert. Sapkın diye hitap ettiğiniz hocamızın kaç tane sohbetini sonuna kadar izlediniz lütfen cevap yazın?

Cevap: Porno, pornodur!
Bunu anlamak için başından sonuna kadar izlemek zorunda değilsin.
 
İlk kirli sahneyi gördüğün anda kapatmalısın!
 
Bid'at, bid'attir. Allah'ın dinine bir tek ekleme ya da eksiltme yapan adam, artık şeytana hizmet ediyor demektir.
 
"Hocamız, Kur'an'ın sadece bir kısım ayetlerini tevil etmek suretiyle inkar ediyor, kalan tüm kısmını kabul ediyor" gibi bir görüş olamaz!
 
Kur'an'ın bir tek ayetini inkar eden adamın, diğer ayetleri de inkar etmesi beklenmez ve hemen terkedilir.
 
Allah'ın Peygamberine, kıymetli sahabelerine ve 14 asır içinde muallimlik yapmış milyon tane alime, 'din uydurdular' diyen adam sapmıştır! Kripto İslam düşmanıdır.
 
Kalan hayatımı, üç kuruş için ahiretini satan dış güdümlü bu din tahrifçilerini deşifre etmek ve cihad için Allah'a adadım.
 
Geri adım yok! Reddiyelerim devam edecektir...  
 
"Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır." (Saff 8)