Bir Güzele Kandı Gönül

Bir Güzele Kandı Gönül

BİR GÜZELE KANDI GÖNÜL

Güzelliği bilmez idim,
Bir bakıp aldandı gönül.
Çağırılıp gelmez idim,
Bir güzele kandı gönül.
 
Bir tuzağa düştüm âlâ,
Sırrı gizli tutmak evlâ.
Ne Şirin'dir, ne de Leyla;
Bir güzele kandı gönül.
 
Nehir gibi akışı var,
Ceylan gibi bakışı var,
Lafz-ı Celâl nakışı var,
Bir güzele kandı gönül.
 
Mahzun, latîf, eğik beli,
Akar suya benzer dili.
Ellerime değdi eli,
Bir güzele kandı gönül.
 
Bulut gibi gölge yapar,
Şimşek olur, sesi kopar.
Yanağımdan yağmur öper,
Bir güzele kandı gönül.
 
Bülbül değil, dili başka!
Arı desem, balı başka!
Ağaç ama, dalı başka!
Bir güzele kandı gönül.
 
Kerem oldum, “Aslı” demem!
Başka sevgili dilemem.
Beni çağırma, gelemem;
Bir güzele kandı gönül.