İnsanoğlu Ne Gafildir!

İnsanoğlu Ne Gafildir!

İNSANOĞLU NE GAFİLDİR!

Temaşa et şu cihanı,
Hakk'ı söyler dört bir yanı.
Gizli, ayan, az duyanı;
İnsanoğlu ne gafildir!
 
Ak pınarlar durmaz çağlar,
Feryat, figan gökler ağlar,
Yankılanır yüce dağlar,
İnsanoğlu ne gafildir!
 
Gökler ne diye gürlüyor?
Büyük, küçük kim derliyor?
Her şey sahibi birliyor;
İnsanoğlu ne gafildir!
 
“Hu” diyerek eser yeller,
Bir emrine tozar yollar,
Boyun büker O'na dallar;
İnsanoğlu ne gafildir!
 
Çiçeklerle coşta arı,
Böceklerin neye zarı?
Bülbül, göze almış narı;
İnsanoğlu ne gafildir!
 
Ağaç, yaprak, yakın, ırak,
Leylek, karga, dilinde "Hakk"
Seher vakti lisana bak;
İnsanoğlu ne gafildir!
 
Örümcek örmüş ağını,
Kuşlar onarır bağını,
Gözle solunu, sağını,
İnsanoğlu ne gafildir!