Mal Satmıyorum

Mal Satmıyorum

MAL SATMIYORUM

Gelme ki bu civarla,
Senle güreş tutmuyorum!
Vur başını duvarlara;
Ağaya mal satmıyorum!
 
Talip değil gönül kesen!
Taş mı yöneldiğin Kâbe’n?
Toku doyuramam ki ben;
Ağlaya mal satmıyorum!
 
Her edepli üstüm benim,
Benzer olmak kastım benim.
Dilenciler dostum benim,
Ağaya mal satmıyorum!
 
İse boğdu bizi bacan!
Söyle kimdir akıl hocan?
Duvar olsa anlardı can;
Ağaya mal satmıyorum!
 
Aşksız bülbül zara gelmez,
Hangi tüccar, kâra gelmez?
Hakk’ın ilmi vara gelmez!
Ağaya mal satmıyorum!