Bilen Olmaz…

Bilen Olmaz…

BİLEN OLMAZ…

Şu dünyada kim kalıcı?
Konan göçer, kalan olmaz.
Ey huzuru arayıcı!
Masivayla bulan olmaz.
 
"Müslümanım" demek yetmez!
Dil söyler de gönül ötmez.
"Sevdim" dersin, arzun bitmez;
İman o ki, talan olmaz.
 
Bir can katarlar canına,
Var erenlerin yanına.
Mü'min iken kör şeytana,
Dönüp secde kılan olmaz.
 
Pek süslüdür dünya zehri,
İçmeyene, Cennet nehri,
Her bir ömrün var ahiri,
Gidip tekrar gelen olmaz.
 
Ham gönlünü eyle gülşen,
Hakk'a kolluk sana düşen.
Tınlamazsın, ne bu neşen?
Cehennem'de gülen olmaz.
 
Zikir, dikeni gül eder!
Tüm bedenini dil eder.
Herkes bir kefenle gider;
"Er" olup da ölen olmaz.
 
Keremkân etti adımı,
Değiştirdi muradımı.
Kul eyleyen üstadımı;
Can bilirim, bilen olmaz…