Nereye Gidiyorsun?

Nereye Gidiyorsun?
NEREYE GİDİYORSUN?
 
Rahmet yağar dolu dolu,
Gel, nereye gidiyorsun?
İki yol var sağı solu,
Sen nereye gidiyorsun?
 
Yönün nefsin kulları mı?
İhtirasın kolları mı?
Bir hevesin yılları mı?
Sen nereye gidiyorsun?
 
Şu dağların arşı mısın?
Fırtınaya karşı mısın?
Malı bitmiş çarşı mısın?
Sen nereye gidiyorsun?
 
“Boğulsun Firavun!” dedi
“Yere batsın Kârun!” dedi
“Fe eyne tezhebûn!” dedi,
Sen nereye gidiyorsun?
 
* “Fe eyne tezhebûn!” -
"Şu halde nereye
gidiyorsunuz?"
(Tekvir 26)