Bazen Öyle, Bazen Böyle…

Bazen Öyle, Bazen Böyle…

BAZEN ÖYLE, BAZEN BÖYLE…

Hanzala'ya cevap verdi:
"Bak, bunun hikmeti şöyle;
Hallerimiz değişkendir,
Bazen öyle, bazen böyle."
 
Kâh gözümüzden yaş gelir,
Kâh gönlümüze taş gelir.
Haller yavaş yavaş gelir,
Bazen öyle, bazen böyle.
 
Kâh kurağız çöller gibi,
Kâh suskunuz lâller gibi.
İnleriz Bilal'ler gibi,
Bazen öyle, bazen böyle.
 
Güneş gibi ışığızdır,
Yağmur gibi aşığızdır.
Dinmeye alışığızdır,
Bazen öyle, bazen böyle.
 
Darlanır, Yakup oluruz;
Gelir, Yusuf'u buluruz.
Karanlıktan kurtuluruz!
Bazen öyle, bazen böyle.
 
Kâh göğsümüz derya olur,
Genişlikte dünya olur.
Dinleyenler ihyâ olur,
Bazen öyle, bazen böyle.
 
Ümid etmek Rahman'dandır;
Ümitsizlik şeytandandır!
Bu söz Resûlullah'tandır:
"Bazen öyle, bazen böyle..."