Aslı'ya Bak

Aslı'ya Bak

ASLl'YA BAK

"Hakiki bir dost" diyorsan; Dön yönünü, Hüdâ'ya bak!
Sultan olmak istiyorsan, Eşikteki gedâya bak!
 
"Evvel hamdım, oldum" deme! "Cümle ilmi buldum"
deme!
Gemideyken "Bildim" deme! Dal derine, deryaya bak!
 
Bini varsa, bin alıcı; Sanır ki bâki kalıcı!
Kes sesine vur kılıcı, Nefsindeki hevaya bak!
 
Hak sırrına ermez kafa, Nice münkir sürer sefa!
Sevdiğine verir cefa, Dert içinde devaya bak!
 
Bir toprakta bin bir yemiş, "Yiyip, içip, düşün!" demiş
Hangi ressam resmeylemiş? Aylı, günlü semaya bak!
 
Pek mutlusun, buldun tabi, Bir gölgelik ağaç dibi.
Okyanusta damla gibi; Ko dünyayı, ukbaya bak!
 
Dün ki beyler, bugün hakir! "Niye?" diye etme fikir!
Gafil, zakir, zengin, fakir; Ezeldeki kuraya bak!
 
Hatmeyle gel, dost sözünü! Bul kapıyı, çal özünü.
Namahremden çek gözünü; Kerem isen, Aslı'ya bak!