Yarın Zor Olur

Yarın Zor Olur

YARIN ZOR OLUR

İki çift sözüm var, “Ben yapmam!” diyen;
Hakk'a asi başı, nefsine eğen!
Biraz laftan anla; Cennet hediyen!
Bugün bük boynunu, yarın zor olur!
 
Zaman bir acayip, içiyor tenden,
Ne faydan olur ki, kart bir bedenden?
Hiç haberin yok mu, erken gidenden?
Bugün kıl namazı, yarın zor olur!
 
Gel açlığa alış, beden sağlamken,
Rahmet sıfatını sunar Keremkân.
Damarında şeytan ile gezer kan;
Bugün tut orucu, yarın zor olur!
 
Zihnin hasta düşer, giremez ilim.
Demeye başlarsın; "Tutuldu belim"
İyice belleyip, ol aklı selim;
Bugün öğren ilmi, yarın zor olur…
 
Kulağın paslanır, duymazsın kelam!
Yakına, uzağa vermezsin selam!
Ne kadar desen de “Hep körpe kalam"
Bugün duy Hak sözün, yarın zor olur!
 
Dilin dönmez olur Hakk Kitâbına.
Hep gülünür kişinin bîtabına!
Kulak ver ne olur dost hitabına;
Bugün al Kur’an’ı, yarın zor olur!
 
Ayakların tutmaz, yürütemezsin!
Gönül taş kesilir, eritemezsin!
Aşkın boyasına bürütemezsin!
Bugün et zikrini, yarın zor olur!
 
“Yarın…" deme, bugün dünün yarını!
Her geçen an yakın eder yerini.
Yolculuk sılaya, al eyerini;
Bugün et fikrini, yarın zor olur...