Milli Görüş’çü Kardeşlerime Nasihat!

Milli Görüş’çü Kardeşlerime Nasihat!

yyaMilli Görüş’çü Kardeşlerime Nasihat!

Malesef son dönemde, bu camianın içinde bir İran’cılık sempatisinin arttığını çok üzülerek müşâhede ediyorum!
 
Biraz ilim okumuş, aklı başında hiçbir Müslüman, Peygamber ve sahabisini yalanlayan; görevlerini layıkıyla yerine getirmediklerini iddia eden; Resulullah aleyhisselam’ın kıymetli zevcelerine, yani Kur'ân'ın deyimiyle bizim annelerimize zina çamurunu atan, Şia ideolojisinin meddahı Humeyni denilen bu sefih adama sevgi besleyemez!
 
Tüm kardeşlerim iyice bilmelidir ki, Şia ideolojisinde, hazreti Mehdi gelinceye kadar kafirlerle savaş caiz değildir!
 
Bu sapkın inanış sebebiyle, İran'ın kanlı tarihine baktığımızda, yaptıkları tüm savaşların bize, yani Ehli Sünnete karşı olduğunu görürsünüz! (Şii’ler bize Nasibi der ve kanımızı, malımızı ve namusumuzu helal görürler!)
 
Bugün bile, 500 binin üzerinde Sünni Müslümanı katleden zalim Esed, Müslümanların kanını döküp kadınların ırzlarına geçerken, Humeyni'nin akıl almaz fetvalarına göre hareket etmektedir!
 
Biz Sünniler için, İbni Teymiye ne kadar radikal ve tehlikeli bir adamsa, Şiiler için de Humeyni o nisbette radikal ve kan dökücüdür!
 
Bu sebeple, rahmetli Erbakan Hocamızın talebesi olduğunu iddia eden kardeşlerimden ricam, bu ümmet düşmanı Şia taifesinin sahte ayeti Humeyni ile olan tüm bağlarını koparmalarıdır!
 
Bakınız, Osmanlı dönemi ulemasından Muhammed Küfrevi hazretleri, ehli bid'at hakkında neler söylemiştir:
“Bid’at sâhibini üstün tutan, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Kim bid’at ehline güler yüz gösterirse, dini hafife almış olur. Bid’at ehlinin cenâzesine katılan, ayrılıncaya kadar Allahü teâlâ’nın gazâbından kurtulamaz. Gayr-i müslim ile yemek yerim, fakat bid’at ehliyle sofraya oturmam."
 
Yayınladığım şu resmi de bu camianın içinde bulunan bir kardeşim, vicdanını susturamadığını ve bu görüntüyü içine sindiremediğini beyan ederek bana göndermiş...
 
Aşağıda da bu resimdeki edepsiz adamın kitaplarında geçen birkaç sözünü (yalanını) nakletmeyi uygun gördüm;  
 
HUMEYNİ'NİN AKIL ALMAZ FETVALARI!
 
Humeyni, İran’ın başına geçmeden önce birçok kitap yayınladı.
 
Bu kitaplar, Humeyni’nin verdiği birbirinden ilginç fetvalarla doludur. Aşağıda, Humeyni’nin dindışı fetvalarına, kaynaklarıyla birlikte sınırlı sayıda örnek verilmiştir:
 • Kur’an-ı Kerim ve diğer bütün ilahi kitaplar, zaman içerisinde birçok kez tahrif edilerek insanların eline sunulmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz sahabe üzerinde de sabittir. (El-Kur’an/Bab Marifetullah)
 • Sahabe için Kur’an’dan ayet çıkarmak kolay olmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz sahabe üzerinde sabittir. (Keşf’ul Esrar)
 • Arkadan ilişkiye girmek caizdir. (Tahrir’ul Vesile-11.mesele)
 • Bir erkek, koyun, inek, deve ve benzeri hayvanlarla cinsel ilişkiye girebilir. (Tahrir’ul Vesile)
 • 9 yaşından küçük çocuklarla nikahlanabilir. Erkek, nikahlandığı kız süt emme çağında bile olsa, ona şehvetle dokunup sarılabilir. (Tahrir’ul Vesile-12.mesele)
 • Erkek, çocuk yaşındaki eşiyle vajinal yolla ilişki yaparsa çocuğa acı verebilir, ama anal yoldan ilişki kabul edilebilir. (Tahrir-ul vesile)
 • Kadınlarla geçici nikahlanmak (mut’a) caizdir.
 • Hz. Peygamber tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmemiştir. (Muhtarat Min Ehadis ve Hitabat)
 • Apaçık görünüyor ki, Nebi Allah’ın imamet konusunda ona vahyettiğini tebliğ etmemiştir. Eğer Nebi, tebliği yapmış olsaydı, şu anki İslam beldelerinde, Müslümanlar arasındaki bu ihtilaflar ve münakaşalar patlak vermezdi. (Keşful Esrar, Sayfa 149 – 155)
 • Mehdi zuhur edene kadar cihat yoktur! (Kısacası emperyalist devletlerle savaşmak yasaklanmıştır; İran’ın uyguladığı gerilim politikaları danışıklı dövüştür) (Tahrirul Vesile)
 • (Humeyni de dahil) İmamlar için övülmüş bir makam vardır. İmamların makamına ne
 •  melekler ne resuller ne de nebiler ulaşamazlar. (El-Hükümetü’l İslamiyye)
 • “Sünniler ve Hariciler necistir. Bizler onların kesinlikle kafir olduklarını söyledik, hatta bazı durumlarda öldürülmeleri vaciptir!” (Kitabut Tahareh, sayfa 458)

İlgili Video: