BABA EVİNDE SEFERİLİK OLUR MU?

BABA EVİNDE SEFERİLİK OLUR MU?

BABA EVİNDE SEFERİLİK OLUR MU?

Soru: Hayırlı günler, hocam baba evinde seferilik olur mu?

Cevap: Kişi, doğup büyüdüğü eve doğru yola çıkarsa, yol boyunca seferidir.

Kişi hala babasından nafakalanıyorsa, babaevine vardığı anda seferiliği biter ve namazlarını normal olarak kılar.
 
Yok eğer kendi kazancını tamamen babasından bağımsız olarak kazanıyorsa, artık o ev kendi evi değildir ve o evde 15 günden az kalacak ise namazlarını seferi olarak kılmalıdır.
 
Genel kaide ise şudur:
 
İnsanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği ya da içinde sürekli olarak barınmayı kastettiği yere asli vatan (vatan-ı aslî) denir. Yetişkin bir kimse doğup büyüdüğü ya da sürekli yaşamak üzere temelli yerleştiği asli vatanını terk edip her hangi bir sebeple sürekli yaşamak üzere bir başka yere yerleşirse burası onun asli vatanı olur ve eski asli vatanının hükmü ortadan kalkar. Eski aslî vatanında anne-babasının veya yetişkin çocuklarının bulunması durumu değiştirmez. Tercih edilen görüş budur. (İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, I. 532)
 
Buna göre bir kimse sürekli yaşamakta olduğu vatanından ayrılıp, ziyaret vb. amaçlarla 90 km. ve daha uzak yerde yerleşik olan anne-babasının yanına giderse seferilik hükümlerine tabi olur. Dolayısı ile gittiği yerde 15 günden daha az kalmaya niyet ettiği takdirde seferi olur. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I. 79)