DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR?

DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR?

DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR?

Soru: Hocam Selamü aleyküm. Dini nikah kıymanın şartları nelerdir? Nasıl kıyılır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Dini nikahın üç şartı vardır:

1. Müslüman kızın müslüman erkekle evlenmesidir. Müslüman olan kız, Ehli Kitap'tan bile olsa gayri müslim bir erkekle evlenemez. Müslüman erkek, Yahudi ve Hristiyan bir kızla evlenebilir ancak mekruhtur. Bunların dışında Ateist, Budist ya da diğer izmlere mensup hiçbir kadınla evlenemez.

2. Şahitlerin bulunmasıdır. İki erkek şahit ya da bir erkek ve iki kadın şahit bulunması ve müslüman olmaları gerekir.

“Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, şahitlerden kendilerine güvendiğiniz bir erkek ve biri unuttuğunda diğerinin ona hatırlatması için iki kadın yeter.” (Bakara 282)

Yine Hadisi şerifte, "Bir velî ve iki adaletli şahit olmadıkça nikah olmaz" buyurulmuştur. (Ebu Davud, Nikah, 19; Bakara, 282)

Ebu Hanîfe ve Ebu Yusuf'a göre, kadın ehl-i kitaptan olursa, şahitler de ehl-i kitaptan olabilir.

3. İcap ve kabul. Bu, sözleşme demektir.

Mehir, nikah şartlarından değildir, ancak verilmesi vaciptir. Nikahtan önce mehrin konuşulması ve gelinin bir miktara razı olması lazım gelir. Erkek kızı kolayca boşayamasın diye miktarın yüksek tutulması kızın menfaatinedir.

"Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin; kendi arzuları ile mehrin bir kısmını size hediye ederlerse, onu da afiyetle yersiniz." (Nisa 4)

Resulullah Efendimiz, "Mehir vermemek niyetiyle nikâhlanan, kıyamette hırsızlarla haşrolur." buyurmuştur. (R. Nasıhîn)

Nikahı kıyacak olan imam Euzü Besmele çeker, Allah'ın sıfatlarını, imanın ve İslam'ın şartlarını sayar ve damat ile geline, 'bunları kabul ediyor musunuz' diye sorar.

Sonra cemaate istiğfar getirir, tecdidi iman ve nikah duasını okur.

Sonra Euzü besmele çekip evlilikle alakalı bir ayet ve bir hadis okur.

Bir kağıdın sağına gelinin ve babasının adını, soluna damadın ve babasının adını, altına şahitlerin ve babalarının adlarını, en alta mehir miktarını yazar ve icabı söyler:

İmam: "Allahü Teâlâ'nın emri, Peygamber efendimizin sünneti, mezhebimizin imamı olan Ebu Hanife'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle, şu kadar Reşat altın mehr-i müeccel ve şu kadar Reşat altın mehr-i muaccelle, falan oğlu falanı kocalığa kabul ettin mi?" der.

Gelin de, "Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile falan oğlu falanı kocalığa kabul ettim" der.

Sonra damada dönerek aynı soruyu sorar ve üçer kere 'kabul ettin mi' der.

Sonra da bu şahitlerin ve Allah'ın huzurunda ben de nikahınızı kıydım der ve peşinden nikah duasını okur:

"Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle. Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru. Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle!
Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru!
Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun."
 
Damadın, zifaftan önce hanımının ayaklarını yıkayıp suyunu evin içine serpiştirmesi, Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın, damadı Hazreti Ali'ye bereket için tavsiyesidir.
 
Bu, İslamiyetin kadına verdiği değeri gösteren yüzlerce örnekten sadece biridir...