TEVRAT YA DA İNCİLİ OKUMAMDA BİR SAKINCA VAR MI?

TEVRAT YA DA İNCİLİ OKUMAMDA BİR SAKINCA VAR MI?

TEVRAT YA DA İNCİL'İ OKUMAMDA BİR SAKINCA VAR MI?

Soru: Hocam elhamdülillah dinimden hiç şüphem yok lakin gene de merak ettiğim için Tevratı ve İncili okuyorum Tevrat'ta Hz. Lut'un kızlarıyla ilişkiye girdiği İncil'de Hz. İsa'ya Rab Allah'a haşa baba tabirleri var ben bunları kesinlikle kabul etmemekle beraber sadece okuyorum acaba günaha girmiş olur muyum? Bu tahrif edilmiş kitapları okumakta bir sakınca var mı?

Cevap: Tevrat, Zebur ve İncil gibi kutsal kitaplar, son ilahi Kitab olan Kur'an'ın hükmüyle tahrif olmuş Kitaplar olması sebebiyle, bu kitaplarla amel etmek caiz değildir.

Kitapların nasıl tahrif edildiğini, Kur'an-ı kerim şöyle haber veriyor:
 
"Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye Kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde 'Bu Allah katındandır.' derler. Onlar, bile bile Allah'a iftira ediyorlar." (Âl-i imran 78)
 
Bu hakikat ışığında, içindeki bilgilerin tamamını kabul etmedikçe ve tamamını reddetmedikçe, İncil ve Tevrat'ın okunmasında bir sakınca yoktur.
 
Bu hususta Ebû Hüreyre (radiyallahü anh) şöyle demiştir:
 
"Ehl-i Kitab, Tevrat'ı İbranice (metni) ile okurlar, Arab diliyle de Müslümanlara tefsir ederlerdi. Bu hususta Resûlüllah (aleyhisselatü vesselam) ashabına şöyle buyurdu:"
 
"Siz, Ehl-i kitabın sözlerini ne tasdik, ne de tekzib ediniz. Ancak deyiniz ki: 'Biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yâkub ve torunlarına indirilenlere; Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve (bütün) peygamberlere Rabları katından gönderilen (kitab ve ayetler)'e îman ettik. Onlardan hiçbirini (kimine inanmak, kimini inkâr etmek suretiyle) diğerlerinden ayırdetmeyiz. Biz (Allah'a) teslim olmuş Müslümanlarız." (Bakara 136)
 
Durum böyle olsa da, ben size önce bir akaid kitabı okuyup İslamiyette iman edilmesi gereken temel maddeleri iyice bir kavramanızı, ondan sonra bu Kitaplara bakmanızı tavsiye ederim.
 
Özellikle Tahavi akidesi ve Nesefi akidesi, en temel akaid kitaplarımızdandır.