VELİLER GÜNAH İŞLEMEKTEN MASUM MUDUR?

VELİLER GÜNAH İŞLEMEKTEN MASUM MUDUR?

VELİLER GÜNAH İŞLEMEKTEN MASUM MUDUR?

Soru: Kerem Hocam selamün aleyküm. 36 numaralı İhramcızade söz şerhinde Merhum İhramcızade İsmail Hakkı Efendi tasavvuf öncesinde de masumdu şeklinde bir söyleminiz var. Dinimizde masum olmak sadece peygamberlere mahsus bir özellik değil mi?

Cevap: Ve aleyküm selam

Oradaki masumdan kasıt, zina etmemiş, içki içmemiş, kumar oynamamış, yani tarikate girmeden önce de büyük günah işlememiş anlamında bir masumluktur.
 
Ehli sünnet akidesinde, Peygamberlerin dışında hiç kimse masum değildir ve büyük günahları işleme ihtimalleri vardır.
 
Misal verecek olursak;
 
Ebubekir, Osman ve Ali (radiyallahü anhüm), cahiliyye döneminde de zina gibi büyük günahları işlememiştirler ve masumdurlar.
 
Ancak İkinci Halifemiz Ömer ve İslam komutanı Hamza (radiyallahü anhüma) ise, cahiliyye dönemlerinde puta tapmışlardır.